Komunala javno podjetje edini izvajalec 24-urne dežurne pogrebne službe na območju MOMS

1. 7. 2020
Obvestila

Mestna občina Murska Sobota je z Odlokom o pokopališkem redu v Mestni občini Murska Sobota in s potrditvijo cene za izvajalca 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba določila družbo Komunala, javno podjetje d.o.o.

Od 1. julija 2020 dalje je družba Komunala javno podjetje d.o.o. edini izvajalec 24-urne dežurne službe na območju Mestne občine Murska Sobota.

V primeru smrti svojci umrlega pokličejo dežurno telefonsko številko 031 870 888 .