Novi pravilnik o delitvi stroškov za toploto - pojasnilo

11. 10. 2016
Novice

Po uveljavitvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS 61/2016) so se pojavila vprašanja, kaj prinaša novi način razdelitve stroškov za toploto.  

V večini stavb, kjer je bila poraba in obračunavanje toplote že do sedaj brez večjih odstopanj med stanovanji, ne bo bistvenih sprememb. Bo pa prilagojeni pravilnik omogočil bolj pravično delitev v objektih, kjer je prihajalo do pretiranega varčevanja s toploto ali je bila z delilniki izkazana nesorazmerno visoka poraba.

Tako se v primeru, ko je za posamezno stanovanje porabniški delež za ogrevanje nižji od 40 % deleža ogrevalne površine, za razdelitev upošteva minimalni porabniški delež v višini 40 % povprečne rabe na kvadratni meter ogrevalne površine. To določilo spodbuja k minimalnemu ogrevanju stanovanj, saj pretirano varčevanje in nizke temperature v stanovanjih povzročajo vlago in plesen, ki uničujejo stavbe.

V primeru, ko pa je za posamezno stanovanje porabniški delež za ogrevanje višji od 300 % deleža ogrevalne površine, se za razdelitev upošteva porabniški delež v višini 300 % povprečne rabe na kvadratni meter ogrevalne površine.

Novi pravilnik torej spodbuja k minimalnemu ogrevanju stanovanj in omejuje nesorazmerno visoko porabo, ki jo izkazujejo delilniki.