Oddaja vrtičkov v zakup

3. 4. 2018
Novice

Komunala, javno podjetje d.o.o. izdaja javni poziv k oddaji vrtičkov v zakup. Predmet poziva je oddaja vrtičkov na lokaciji Kopališka ulica, ob Visitor centru v Murski Soboti.

Na voljo je še devet vrtičkov površine 50 m2 in en vrtiček površine 100 m2. Zakup vrtička vključuje souporabo vrtičkarske lope za shranjevanje orodja. Zakupne pogodbe se sklepajo za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.

Posamezno gospodinjstvo ima pravico do enega vrtička ali več vrtičkov, ki skupaj ne presežejo površine 100 m2.

Zakupnina za posamezni vrtiček znaša 20,00 EUR na leto za manjšega in 40,00 EUR na leto za večjega. Vse podrobnosti poziva najdete v priloženem dokumentu.

Javni poziv je odprt do oddaje vseh razpoložljivih vrtičkov v zakup, a najpozneje do 17. julija 2018. Prvo odpiranje vlog bo 20. aprila 2018, drugo 22. maja 2018, tretje 19. junija 2018 in četrto 18. julija 2018.

Dodatna pojasnila so na voljo osebno na sedežu upravljalca pri Meliti Varga Lemut ali po telefonu 02 521 37 25 ali 051 600 395.