Povabilo k oddaji ponudbe v okviru javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem

21. 4. 2017
Obvestila
8. 5. 2017

Družba Komunala, javno podjetje d.o.o. objavlja povabilo k oddaji ponudbe v okviru javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem. 

Predmet oddaje z zbiranjem ponudb je oddaja poslovnega prostora za obdobje 5 let v stavbi št. 1838 na parc. št. 698/2, k.o. Murska Sobota, v skupni izmeri 162,00 m², ki v naravi predstavlja poslovne prostore na naslovu Trg zmage 5, Murska Sobota, primernega za opravljanje pisarniške dejavnosti.

Poslovni prostori, ki so predmet oddaje, predstavljajo posamezni prostori v 1. nadstropju in sicer:

  • pisarna, ID-5, v izmeri 23,30 m²,
  • pisarna, ID-6, v izmeri 28,70 m²,
  • pisarna, ID-7, v izmeri 25,60 m²,
  • pisarna, ID-8, v izmeri 24,10 m²,
  • pisarna, ID-9, v izmeri 15,90 m²,
  • pisarna, ID-10, v izmeri 20,90 m²,
  • čajna kuhinja, ID-12, v izmeri 5,70 m²,
  • sanitarni prostori, ID-13, v izmeri 2,60 m²,
  • hodnik, ID-14, v izmeri 4,80 m²,
  • balkon, ID-11, v izmeri 10,40 m²,

Skupna površina zgoraj navedenih prostorov znaša skupaj 162,00 m2. Poslovni prostori so delno opremljeni. Oprema je razvidna iz Seznama opreme v poslovnih prostorih.

Izklicna cena mesečne najemnine znaša brez DDV : 972,00 EUR.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 08.05. 2017 do 11. ure na naslov Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, ali osebno, v tajništvo najemodajalca. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »JAVNO ZBIRANJE PONUDB – ODDAJA NEPREMIČNINE V NAJEM« – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Podrobnosti povabila so v priloženi dokumentaciji.

PDF icon Javno povabilo - oddaja nepremičnine v najemPDF icon Priloga povabilu