Poziv za oddajo informativne prijavnice na prireditvah oziroma sejmih v Murski Soboti v letu 2022

10. 1. 2022
Obvestila

Družba Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja poziv vsem zainteresiranim, ki bi zeleli sodelovati na prireditvah oziroma sejmih v Murski Soboti v letu 2022, da se z izpolnjeno informativno prijavnico prijavijo za sodelovanje na prireditvah oziroma sejmih v Murski Soboti v letu 2022. Izpolnjena informativna prijavnica služi za uvrstitev na seznam zainteresiranih ponudnikov na posamezni prireditvi oziroma sejmu. Organizator bo zainteresiranega ponudnika povabil k sodelovanju na prireditvi oz. sejmu, za katerega je ponudnik podal informativno prijavnico. Tako bo ponudnik pravočasno pred izvedbo določene prireditve oz. sejma prejel s strani druzbe poziv za sodelovanje z natančnimi navodili za 
sodelovanje. V nadaljevanju so navedene prireditve oz. sejmi, ki jih bo organizator v letu 2022 izvedel v Murski Soboti in med katerimi lahko ponudnik izbere na kateri prireditvi oz. sejmu želi sodelovati.

Sodelovati je mono na naslednjih prireditvah oz. sejmih:
a) sejem, vsak prvi ponedeljek v mesecu,
b) Trezino senje,
c) Mikloševo senje,
d) Pomladni sejem,
e) Poletni sejem.

Prilozen Obrazec - Informativna prijavnica za sodelovanje na prireditvah oz. sejmih v Murski Soboti v letu 2022 je potrebno v celoti natančo izpolniti in podpisanega poslati na naveden naslov organizatorju prireditve.

Dodatne informacije lahko dobite vsak delovni dan med 7.30 in 10.00 uro ter 12.00 in 14.00 uro na telefonu 02 521 37 45, ga. Brigita Škalič ali osebno na sedežu družbe.