Poziv za oddajo vrtičkov v zakup

18. 1. 2016
Novice

Na Kopališki ulici v Murski Soboti, ob Visitor centru, je na voljo 38 vrtičkov, površine 50 kvadratnih metrov in osem vrtičkov površine 100 kvadratnih metrov. Najem vključuje souporabo vrtičarske lope  za shranjevanje orodja. Zakupne pogodbe se sklepajo za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.

Zakupnina za posamezni vrtiček znaša 20 EUR na leto za manjšega ter 40 EUR letno za večjega. 

Za zkup vrtička se lahko potegujejo fizične osebe  s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Murska Sobota, ki na območju Mestne občine Murska Sobota nima v lasti ali posesti zemljišča, primernega za pridelavo vrtnin, niti takšnega zemljišča ne posedujejo člani njegovega gospodinjstva.

Več v priloženi dokumentaciji.