Pričetek ogrevanja

4. 10. 2016
Novice

Komunala javno podjetje d.o.o. Murska Sobota bo zaradi napovedane ohladitve, v sredo, 5. oktobra 2016, pričela s postopnim vključevanjem ogrevalnih naprav v večstanovanjskih in poslovnih stavbah v mestu Murska Sobota.

Odjemalce prosimo, da preverijo interne instalacije, ogrevala in ventile, ter v višjih nadstropjih odzračijo ogrevalni sistem.

Pri nihanju zunanjih temperatur v prehodnem obdobju so možne tudi začasne prekinitve ogrevanja, odvisno od potreb in želja odjemalcev.