Prikaz finančnih posledic spremembe elaboratov oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne ter padavinske vode v Mestni občini Murska Sobota

22. 11. 2016
Novice

Objavljamo simulacijo izračuna oz. prikaz finančnih posledic spremembe elaboratov oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne ter padavinske vode v Mestni občini Murska Sobota. Uporabnikom je dana možnost prikaza in simulacije izračuna cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne ter padavinske vode v Mestni občini Murska Sobota. Uporabniki, ki so priključeni na vodomer dimenzije DN 20, lahko sami prilagodijo vrednost celic B5 ( dejanska poraba pitne vode) in B18 (dejanska površine strehe objekta).

Vsako spremembo površine streh objektov, ki so predmet obračuna odvajanja in čiščenja padavinske vode, lahko sporočite na telefonsko številko 521 37 18 ali elektronski naslov bojan.malacic@komunalams.si .