Prodaja tovornega vozila Berlingo Furgon in osebnega vozila Kangoo

1. 6. 2020
Obvestila

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lkalnih skupnosti in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Komunala javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, Murska Sobota razpisuje javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja.

Predmet prodaje je:
a) Osebno vozilo znamke Renault Kangoo, dizel (60 kW), leto prve registracije 2003, avto ni registriran. Izklicna cena znaša 300,00 EUR brez DDV.

b) Tovorno vozilo Citroen Berlingo Furgon 2.0, dizel (66 kW), avto ni registriran. Izklicna cena znaša 200,00 EUR brez DDV.

Pogoj za sodelovanje je plačana varščina v višini 10 % od izhodiščne cene posameznega vozila. Varščino je potrebno plačati najpozneje do 15. junija 2020 na transakcijski račun prodajalca.

Vozili se prodajata posamezno po sistemu videno*kupljeno, zato se kasnejše reklamacije ne upoštevajo.

Vse podrobnosti najdete v priloženem dokumentu.