Čiščenje in urejanje javnih površin

Za čiste in urejene prometne in neprometne javne površine v mestni občini Murska Sobota in okolici, Javno podjetje skrbi z naslednjimi storitvami:

Vzdrževanje cest

 • Barvanje horizontalne prometne signalizacije
 • Postavitev prometne signalizacije
 • Izdelava skic za začasne in stalne prometne režime
 • Strojna čiščenje talnih površin
 • Opravljanje zimske službe

Vzdrževanje zelenic

 • Košnja trave
 • Urejanje zelenih površin
 • Strojne storitve (mulčenje, frezanje, prevozi, drobljenje vej)
 • Ročne storitve (obrezovanje živih meja, podiranje dreves)

Druge storitve

 • Izposoja in postavitev prireditvenih odrov
 • Izposoja mobilnih WC-jev
 • Plakatiranje na javnih panojih v mestu Murski Soboti
 • Izobešanje transparentov v mestu Murska Soboti
 • Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo (mestni stadion Fazanerija)

dejavnost-ciscenje-javnih-povrsin_520w.jpg