Izjava o dostopnosti spletišča

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://komunalams.si, ki ga upravlja Javno podjetje, KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. 

Prizadevamo si, da bi bila naša spletna stran prijazna do uporabnikov, zato jo oblikujemo in prilagajamo različnim skupinam uporabnikov tako, da je dostopna za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.

Stopnja skladnosti

Spletišče KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zato podjetje nenehno spremlja, prilagaja in sproti izboljšuje posamezne elemente dostopnosti.

Nabor storitev za dostopnost

Spletna stran KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. omogoča naslednje funkcionalnosti:

 • Možnost uporabe visokokontrastnega načina,
 • možnost prilagoditve velikosti pisave,
 • uporabo različnih ravni naslovov,
 • prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona,
 • uporabo standardnega HTML jezika in razširitve, ki so podprte s strani vseh brskalnikov.

Nedostopna vsebina

Kljub navedenemu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.  V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb sistema skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti.

Vsebine, ki niso dostopne vsem obiskovalcem ali uporabnikom:

 • določeni dokumenti, ki so izdelani v slikovnem formatu PDF,
 • fotografije in grafični prikazi v nekaterih starejših objavah, ki niso opremljeni z opisi oziroma nimajo alternativnega besedila,
 • Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh, lahko uporabniki dobijo na:

 • Telefon: +386 (02) 521-37-00
 • Fax: +386 (02) 521-37-40
 • Email: info@komunalams.si
 • osebno na sedežu podjetja

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena na podlagi prve alineje točke a člena 3 Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška 21
1000 Ljubljana
01 478 83 84
gp.mju@gov.si