Upravljanje večstanovanjskih stavb

V sklopu te dejavnosti  upravljamo z več kot 2.400 stanovanji in poslovnimi prostori. 

V upravljanje stavbe spadajo:

  • Posli rednega upravljanja (posli obratovanja in vzdrževanja)
  • Posli, ki presegajo okvir rednega upravljanja (spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli, posebne omejitve rabe skupnih delov, izboljšave ...)
  • Izvajanje sklepov etažnih lastnikov.

Kontakt:
Telefon: +386 (02) 521-37-00