Druga prodaja vozila Renault Kangoo

11. 12. 2018
Obvestila

Komunala, javno podjetje d.o.o. objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja. Naprodaj je tovorno vozilo Renault Kangoo Express 1.5, dizel, letnik 2003. Izklicna cena znaša 250,00 EUR.

Vozilo se prodaja po sistemu videno-kupljeno, zato se kasnejše reklamacije ne upoštevajo. Prodajalec ne jamči za stvarne napake. Ogled je možen po dogovoru na telefonsko številko 02 521 37 57.

Ponudniki lahko posredujejo pisno namero o nakupu najpozneje do 18. 12. 2018. Vse podrobnosti in način sodelovanja na dražbi, so navedene v pripetem dokumentu.

Fotografije