Javni poziv k oddaji vrtičkov v zakup

5. 9. 2017
Obvestila

Komunala, javno podjetje d.o.o. poziva interesente za najem vrtičkov. Predmet poziva je oddaja vrtičkov v zakup na lokaciji Kopališka ulica, ob Visitor centru v Murski Soboti. 

Na voljo je 15 vrtičkov površine 50 m2 in pet vrtičkov površine 100 m2. Zakup vrtička vključuje souporabo vrtičarske lope za shranjevanje orodja. Zakupne pogodbe se sklepajo za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja. Posamezno gospodinjstvo ima pravico do enega vrtička ali več vrtičkov, ki skupaj ne presežejo površino 100 m2.

Zakupnina za vrtiček znaša 20 EUR na leto za vrtiček velikosti 50 m2 in 40 EUR na leto za vrtiček velikosti 100 m2. Zakupnina se lahko letno usklajuje z rastjo cen življenskih potrebščin. 

Podrobnosti lahko najdete v priloženem pozivu.

PDF icon Razpis vrtičkiMicrosoft Office document icon Prijavni obrazec