Javni poziv k oddaji vrtičkov v zakup (jesen 2018)

1. 10. 2018
Obvestila

Predmet poziva je oddaja vrtičkov v zakup na lokaciji na lokaciji Kopališka ulica, ob Visitor centru v Murski Soboti. Na voljo je še devet vrtičkov površine 50 m2 in en vrtiček površine 100 m2. Zakup vrtička vključuje souporabo vrtičkarske lope za shranjevanje orodja. Zakupne pogodbe se sklepajo za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja. Posamezno gospodinjstvo ima pravico do enega vrtička ali več vrtičkov, ki skupaj ne presežejo površine 100 m2.

Zakupnina za posamezni vrtiček znaša 20,00 EUR na leto za vrtiček površine 50 m2 in 40,00 EUR na leto za vrtiček površine 100 m2. Zakupnina se lahko letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Pogoji zakupa in podrobnosti razpisa so objavljeni v priponki.