Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja

1. 2. 2022
Obvestila

Komunala, javno podjetje d.o.o., objablja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja.

Predmet prodaje so osnovna sredstva:
- Mini bager MBU-IHI 14 PX, letnik 1993, izklicna cena za vozilo: 3.100,00 EUR brez DDV
- Dvovaljni vibracijski valjar MB UDV-25, letnik 1993, izklicna cena za vozilo: 2.500,00 EUR brez DDV
- Prikolica dvoosna, Natral AP 50.2 za dolgi tovor, letnik 2008, izklicna cena za vozilo: 6.200,00 EUR brez DDV

Pogoji prodaje in merila za izbor
Osnovna sredstva se prodajajo posamezno po sistemu videno-kupljeno, zato se kasnejše reklamacije ne upoštevajo. Prodajalec ne jamči za stvarne napake.

Pogoj za sodelovanje je plačana varščina za resnost ponudbe v višini 10 % od izhodiščne cene (brez DDV) za posamezno osnovno sredstvo. Varščino mora ponudnik plačati najkasneje do 18. 02. 2022. 

Podrobnosti o zbiranju ponudb najdete v prilogah.