Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za opravljanje gostinske dejavnosti kopališču

3. 5. 2017
Obvestila
18. 5. 2017

Komunala javno podjetje d.o.o., kot upravljavec in vzdrževalec letnega kopališča v Murski Soboti, oddaja v najem nepremičnine na kopališču Murska Sobota po postopku pogajanj z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe.

Predmet oddaje v najem je nepremičnina s parcelno št. 15/2, 17/1 in 18/1 k.o. Murska Sobota, vključno z uporabo dveh obstoječih montažnih kioskov, ki so namenjeni gostinski dejavnosti.

Kontaktna oseba naročnika za posredovanje dodatnih informacij je Borut Sukič, tel. 041 574 618.

Zainteresirane ponudnike pozivamo, da oddajo ponudbe osebno ali po pošti na naslov Komunala javno podjetje d.o.o., Kopališka 2 , 9000 Murska Sobota, najkasneje do 18.05. 2017 do 11. ure pod oznako »ne odpiraj – ponudba letno kopališče«. 

Več informacij v prilogi.

PDF icon Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - gostinska dejavnost - kopališčeMicrosoft Office document icon Povabilo s prilogo