Poskusno obratovanje neprekinjenega ogrevanja

16. 12. 2015
Novice

Zaradi večjega zanimanja etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah na sistemu daljinskega ogrevanja po neprekinjenem ogrevanju, predlagamo izvedbo poskusnega obratovanja.

Neprekinjeno ogrevanje, z znižanjem temperaturnega režima v n očnem času, etažnim lastnikom omogoča večje udobje bivanja v stanovanjih in nižje priključne moči, ki so osnova za plačilo fiksnih stroškov ogrevanja, torej nižje stroške, dobavitelj toplote pa lahko doseže nižjo jutranjo konico toplotne moči in izboljša učinkovitost sistema. Izkustveno se zaradi prehoda na neprekinjen način ogrevanja, ob ustreznih nastavitvah naprav in opreme, poraba toplote ne poveča.

Pri takem načinu ogrevanja je toplotna energija na razpolago neprekinjeno, zato je potrebno ventile na radioatorjih ustrezno nastaviti tudi v nočnem času, v nasprotnem primeru lahko pride do neželenega pregrevanja prostorov, do povečane porabe energije in višjih stroškov.

Predlagamo, da se etažni lastniki pogovorite o predlogu ter preko upravnika stavbe, do 22.12.2015 podate svoje mnenje. Poskusno bi neprekinjeno ogrevanje izvedli v obdobju od 23.12.2015 do 4.1.2016.

V tem času bi spremljali podatke, ki bi jih v obliki kratke analize tudi predstavili. Etažni lastniki se boste tako lažje odločili o načinu ogrevanja v prihodnje.

Če se etažni lastniki posamezne večstanovanjske stavbe ne boste strinjali s poskusnim neprekinjenim ogrevanjem, ga ne bomo izvedli.