Prodaja tovornih vozil TAM T50 in T35E

25. 8. 2016
Javna naročila

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/1075/1247/13 – ZDU-1G, 50/1490/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na svoji spletni strani namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja. Predmet prodaje sta:

·         tovorno vozilo TAM 89/90 T50, 63 kW, 2740 cm3, št. šasije: ZX2090050TTT05207, letnik 1997, prevoženih 194.765 km,

·         tovorno vozilo TAM 90 T35E, 65 kW, 3908 cm3, št. šasije: ZX2090035PTT03337. Datum prve registracije 16.07.1993.

Obe vozili sta v voznem, delovno sposobnem in tehnično brezhibnem stanju.

Več v pripetem dokumentu.