Prodaja vozila Renault Kangoo

6. 11. 2018
Obvestila

Komunala, javno podjetje d.o.o. objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja. Naprodaj je tovorno vozilo Renault Kangoo Express 1.5, dizel, letnik 2003. Izklicna cena znaša 500,00 EUR.

Vozilo se prodaja po sistemu videno-kupljeno, zato se kasnejše reklamacije ne upoštevajo. Prodajalec ne jamči za stvarne napake.

Pogoj za sodelovanje je plačana varščina v višini 10 % od izhodiščne cene, ki mora biti vplačana najpozneje do 26.11.2018. Prodajalec bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 27.11. 2018 do 9. ure, odpiranje ponudb pa bo istega dne ob 10. uri.

Vse podrobnosti in način sodelovanja na dražbi, so navedene v pripetem dokumentu.

Fotografije