Zbiranje ponudb za prodajo tovornih vozil

27. 10. 2017
Obvestila

Komunala, javno podjetje d.o.o. zbira ponudbe za prodajo premičnega premoženja. Naprodaj sta tovorno vozilo TAM 90 T35E z izhodiščno ceno 150,00 EUR in tovorno vozilo Hyundai z izhodiščno ceno 300,00 EUR. Obe vozili sta v voznem, delovno sposobnem in tehnično brezhibnem stanju.

Podrobnosti v priloženi dokumentaciji.