Oddaja vrtičkov v najem

14. 3. 2023
Novice

Komunala, javno podjetje d.o.o. objavlja javni poziv za oddajo vrtičkov v začasno uporabo oziroma najem. Oddaja se 72 vrtičkov površine 50 m2 na Kopališki ulici v Murski Soboti (ob Visitor centru). Na območju vrtov so postavljene lesene lope za shranjevanje orodja in je v času najema možna souporaba le-teh. Pogodbe z najemniki vrtičkov se bodo sklepale za določen čas do 31. decembra 2027.

Najemnina za vrtiček znaša 26,80 EUR na leto.
Najemnina za vrtiček s souporabo lesene lope znaša 33,40 EUR na leto.
Najemnina se enkrat letno usklajuje s stroški vzdrževanja zemljišča - območja vrtov.

Za najem vrtička se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim bivapliščem na območju Mestne občine Murska Sobota, ki na območju Mestne občine Murska Sobota nimajo v lasti ali posesti zemljišča, primernega za pridelavo vrtnin, niti takšnega zemljišča ne posedujejo člani njegovega gospodinjstva.

Prednost za dodelitev vrtičkov imajo prejemniki trajne denarne socialne pomoči ter prosilci, katerih gospodinjstva štejejo najmanj dva družinska člana.

Javni poziv je odprt do oddaje vseh razpoložljivih vrtičkov v najem oziroma najkasneje 60 dni od objave poziva.

Več podrobnosti in vlogo za prijavo najdete v priloženi dokumentaciji.